کلاس نقاشیخط...حامی هنر

کلاس عملی نقاشیخط

از خوشنویسی به انتزاع

از انتزاع به نقاشیخط

پنجشنبه ها صبح تشکیل می شود

در این کلاس خط به عنوان فرمی انتزاعی استفاده می شود و برخورد نو هدف اصلی است..

برنامه ها:فاصله گرفتن از معنای نوشتار

09121448229

اهورا محمدی

/ 0 نظر / 17 بازدید