کلاس کنکور عملی کارشناسی هنر

اسکیس ذهنی

برای یادگیری اسکیس ذهنی نیاز به طراحی پایه و فیگور ذهنی و پرسپکتیو و فضاسازی است.

موضوع اسکیس تخیلی است و باید توسط هنرجو فضا درک شده و با مداد رنگی اجرا شود/ 0 نظر / 15 بازدید