کلاس طراحی نقاشی/ اهورا محمدی

آموزش علمی نقاشی و هنر مدرن به شیوه آکادمیک

مرداد 97
5 پست
نقاشیخط
1 پست
کلاس
2 پست
آموزش
2 پست
حامی_هنر
3 پست
تخفیف
2 پست
کیفیت
1 پست
رنگ
2 پست
نقاشی
5 پست
هنر
2 پست
خوشنویسی
1 پست
مدرن
1 پست
طراحی
3 پست
سیاه_قلم
1 پست
اسکیس
2 پست
مدادرنگی
1 پست
فیگور
1 پست
تخیلی
1 پست
منظره
2 پست
چهره
1 پست
طبیعت
1 پست
آکادمیک
1 پست
رنگ_روغن
1 پست
اکرولیک
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...